Stiri din categoria social

SOCIAL

Seniorii vâlceni, în atenția Consiliului Județean!

Autoritățile județene din Vâlcea și-au îndreptat din nou atentia către oamenii aflați în nevoie. În acest sens, Consiliului Județean a construit un Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. Aici, vârstnicii care au nevoie de ajutor, care trebuie să fie supravegheați din punct de vedere al sănătății, să fie hrăniți la timp, vor fi îngrijiți zi de zi. “Aceste centre nu doar ca vor ajuta beneficiarii, dar vor crea și aproximativ 20 de locuri de muncă fiecare. Vom fi gazde bune și ocrotitoare pentru seniorii care vor avea nevoie de noi”, a spus președintele Consiliului Judetean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Judetean Vâlcea

SOCIAL

Agresiunile împotriva femeilor. Vor lua vreodată sfârșit?

„Violența împotriva femeilor și a fetelor este una dintre cele mai sistematice și mai frecvente încălcări ale drepturilor omului la nivel mondial. Țările UE nu fac excepție. Din păcate, o femeie din trei a fost victima unor violențe fizice sau sexuale.” (Consiliul Europei, 4 martie 2024) Acest fenomen social global are impact major asupra bunăstării și sănătății fizice și mintale a mamelor care ne-au dat naștere, ne-au îngrijit și ne-au crescut. Motiv pentru care multe instituții legislative internaționale au dezvoltat în ultimele decenii un cadru juridic menit să prevină și să combată agresiunile, să pedepsească agresorii și să ocrotească, să consilieze și să sprijine victimele.Uniunea Europeană La 1 octombrie 2023, Consiliul Europei a aderat în bloc la Convenția privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, formulată în 2011, la Istanbul, aceasta intrând automat în vigoare în toate țările ce fac parte din acest organism european. Prin acest instrument juridic, Consiliul a hotărât „să protejeze femeile împotriva tuturor formelor de violență și să prevină, să urmărească în justiție și să elimine violența împotriva femeilor și violența domestică”. România Începând cu anii 2000, în România au fost luate măsuri pentru abordarea pe plan juridic și social a acestui fenomen îngrijorător. Cu toate acestea, mulți experți susțin că multe cazuri de violență rămân încă nedeclarate. 2023. Poliția Română a intervenit la 108 831 de cazuri de violență domestică. Se pare că în ultimii cinci ani, numărul infracțiunilor de acest tip a crescut cu peste 19 mii de cazuri. 2024, ianuarie și februarie. Conform unui comunicat emis de Poliția Română la 24 martie 2024, în primele două luni din acest an polițiștii au fost nevoiți să intervină la 19 077 de cazuri de violență domestică. Majoritatea au fost îndreptate împotriva femeilor și minorilor. Perspectiva Bibliei La 29 aprilie 2024, pe jw.org, site-ul oficial al Martorilor lui Iehova, a fost publicat articolul „Siguranța femeilor – Perspectiva Bibliei”, ca resursă gratuită pentru femeile care au fost victime ale violenței și care au nevoie de vindecare și sprijin. În baza unor versete biblice emoționante, articolul prezintă punctul de vedere al lui Dumnezeu despre femei și ceea ce va face în viitor pentru a opri agresiunile de orice fel asupra femeilor. În România, acest articol va fi prezentat pe parcursul lunii mai, în format electronic sau tipărit, atât autorităților locale, secțiilor de poliție, unităților de învățământ, penitenciarelor, cabinetelor medicale individuale și altor entități, cât și trecătorilor care se vor opri la bine cunoscutele cărucioare cu literatură amplasate în zonele pietonale intens circulate. „Biblia oferă multă speranță pentru victimele violenței”, a declarat Ionuț Moraru, purtător de cuvânt al Martorilor lui Iehova. „Sperăm ca acest articol să le ajute pe femei să se simtă prețuite, apreciate și sprijinite.” Pe site-ul jw.org pot fi găsite și alte articole care abordează acest subiect, cum ar fi: Ajutor pentru victimele violenței domestice Violența domestică — Cum i se poate pune capăt Ce ar trebui să știu despre agresiunile sexuale? (Partea I): Măsuri de precauție Ce ar trebui să știu despre agresiunile sexuale? (Partea a II-a): Vindecare

SOCIAL

Mai, luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării, la nivel național, a unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate. Economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivități şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuția de lucrări. Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Diana Văduva, purtător de cuvânt AJOFM Gorj La nivelul județului Gorj 51 persoane juridice dețin în prezent atestatul de întreprindere socială valabil, din care una are statut de întreprindere socială de inserție. Diana Văduva, purtător de cuvânt AJOFM Gorj

SOCIAL

Probleme din septembrie pentru viitorii pensionari ai CEO

Președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, susține că vor mai fi câteva sute de pensionări de la Complexul Energetic Oltenia în următoarele luni. În opinia liderului de sindicat din compania energetică, cererile de pensionare aproape vor dispărea de la CEO, după data de 1 septembrie, când va intra în vigoare noua Lege a pensiilor. Aceasta aduce modificări esențiale în ceea ce privește condițiile de ieșire la pensie de la Complexul Energetic Oltenia și stabilește chiar un cuantum diferit al pensiilor. Astfel, pensiile minerilor și ale energeticienilor vor fi mai mici și condițiile de ieșire la pensie vor fi mai dure. Angajații Complexului Energetic Oltenia nu vor mai alerga să plece la pensie după 1 septembrie. Pensia va fi mai mică. De asemenea, condițiile vor fi mai dure. Diferențele vor fi majore între pensie și salariu. Acum, de exemplu de la un salariu de 6.000 de lei se ajunge la o pensie de 5.500 de lei. După 1 septembrie se va ajunge de la un salariu de 6.000 de lei net la o pensie de 4.000 de lei. Ori diferența nu mai este de numai 500 de lei, ci de 2.000 de lei. Aproape nimeni nu va mai ieși la pensie, pentru că i se va reduce semnificativ venitul.”, conform lui Dumitru Pârvulescu. Complexul Energetic Oltenia și-a propus să închidă o serie de cariere miniere și să efectueze lucrările de ecologizare prevăzute de lege. Măsurile de restructurare care vizează închiderea sau conservarea perimetrelor miniere se află în diferite stadii de implementare. Pentru perimetrele miniere Peșteana, Lupoaia și Husnicioara există Planuri Tehnologice de Încetare a Activității înaintate la Ministerul Energiei pentru a fi aprobate în Comisia Tehnico-Economică. Pentru perimetrele miniere Jilț Sud, Tismana, Jilț Nord există în curs de derulare procedură pentru selecția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Planurilor Tehnologice de Încetare a Activității. Carierele Complexului Energetic Oltenia se închid și se ecologizează conform Planului de restructurare aprobat prin Decizia C(2022) 553, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță a extracției de lignit prevăzute în Planul de Inchidere a Activității (PIA) pentru fiecare carieră. La Complexul Energetic Oltenia vor mai rămâne după 2026 grupurile energetice numerele 4 și 5 de la Rovinari și 5 de la Turceni, toate în rezervă de capacitate. De asemenea, din 10 cariere miniere, vor rămâne 4 după 2026, în capacitate rezervată. Este vorba de Cariera Jilț Nord, care se va închide în 2027, Cariera Pinoasa care se va închide în 2030, Cariera Roșiuța care se va închide în 2029 și Cariera Roșia care se va închide în 2030. CEo va trebui, de asemenea, să reducă la jumătate actualul număr de angajați, de la 9.000 în prezent la 4.500 în 2026, conform Planului de restructurare. Astfel, este de așteptat ca până în luna septembrie să plece din companie sute de persoane. Anul acesta nu va fi implementat un program de concedieri colective. Dacă fi fi disponibilizări colective, cu siguranță că numărul celor care ar părăsi compania cu plata de salarii compensatorii ar fi uriaș. Andrei Merfu

ACTUALITATE SOCIAL

Sindicaliști din Gorj, invitați la evenimentele organizate de Confederația Europeană a Sindicatelor Independente

Confederația Europeană a Sindicatelor Independente organizează, în perioada următoare, o serie de evenimente care au ca scop aprofundarea dialogului și sporirea participării prin vot la viitoarele alegeri europene din iunie 2024.Unul dintre participanți la unul dintre evenimentele care vor avea loc pe 26 aprilie este gorjeanul Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii. Evenimentele „WeEP24” au loc pe fundalul unor provocări europene importante, marcate de crizele economice și impactul de durată al evenimentelor globale. Aceste reuniuni vor aborda rolul esențial al UE în aceste vremuri de criză și necesitatea investiției in servicii publice reziliente, cu o puternică dimensiune europeană.

Greu cu noile investiții de la CEO

Complexul Energetic Oltenia a comandat actualizarea de urgență a documentației cadastrale pentru terenul evidențiat în CF 31726 în vederea schimbării destinației imobilului din teren extravilan în intravilan pentru Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Este nevoie de stabilirea actelor necesare pentru terenul pe care va fi amplasată investiția care este evaluată la peste 250 de milioane de euro. Ministerul Energiei a anunțat, pe 23 februarie, semnarea contractului de finanțare pentru centrala pe gaz de la Ișalnița, a cărui valoare se ridică la aproximativ 250 de milioane de euro. Fondurile sunt destinate construirii unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 850 MW la Ișalnița, județul Dolj. Valoarea acestui contract, decontată din Fondul pentru Modernizare este de 1.259.374.315,04 lei, echivalentul a 253.125.302,00 euro. „Ministerul Energiei a semnat contractul de finanțare în cadrul Programul-cheie 2 – construirea de capacități electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat (CCGT) ce pot fi adaptate pentru funcţionarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziţiei de la cărbune şi pentru echilibrarea reţelei, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, al cărui beneficiar este CCGT POWER IȘALNIȚA SA.”, conform Ministerului Energiei. Societatea CCGT Power Ișalnița SA a fost înființată în baza Acordului Acționarilor din data de 05.09.2023 încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și ALRO SA, fiind ulterior înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1930/15.09.2023, având Cod Unic de Înregistrare 48790613.Societatea CCGT Power Ișalnița SA este o societate administrată în sistem unitar și a fost înființată în vederea construirii într-o prima etapa, a unei centrale energetice în ciclu combinat pe baza de gaz natural, având drept acționari:Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.– deținătoare a unui număr de 32.340.291 acțiuni cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune, respectiv 323.402.910 lei valoarea nominală totală, reprezentând 59,9% din capitalul socialșiSocietatea ALRO S.A. -deținătoare a unui număr de 21.650.178 acțiuni, cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune, respectiv 216.501.780 lei valoarea nominală totală, reprezentând 40,1% din capitalul social.Proiectul Ișalnița face parte din Planul de Restructurare a CE Oltenia, care a fost aprobat de Comisia Europeană în ianuarie 2022 și care prevede, printre altele, construirea a două centrale pe gaze și a 8 parcuri fotovoltaice în vederea diversificării mixului energetic și a tranziției la surse de energie mai puțin poluante, precum și restabilirea viabilității companiei.Societatea CCGT Power Isalnita S.A. este o societate de tip SPV (Special Purpose Vehicle) înființată prin asocierea dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și ALRO S.A. în scopul asigurării următoarelor obiective:Contractarea dezvoltării, construcției și punerii în funcțiune a unei centrale energetice în ciclu combinat pe gaz natural și o putere instalată de circa 850 Mw având termen de implementare 27.05.2027Exploatarea centralei energetice, pentru o perioadă de minim 25 de ani, în urma adaptării adecvate a structurii organizaționale pentru perioada de exploatare.Terenul pe care va fi dezvoltat proiectul mai sus menționat, are o suprafață de 5,8 ha și este situat în partea de nord-vest a Municipiului Craiova, la o distanță de 11 km, pe o platformă industrială în apropierea comunei Ișalnița. Andrei Merfu

ACTUALITATE SOCIAL

Sindicatele au întâlnire la Casa de Pensii Gorj

Sindicatele din minerit au programate discuții la nivelul Casei Județene de Pensii Gorj. Federația Națională a Muncii are programată săptămâna aceasta o întâlnire cu șefii Casei de Pensii pe tema dosarelor care au decizii definitive de la instanța de judecată. Este vorba despre cauzele în care magistrații au dispus aplicarea Legii 197 din 2021, privind condițiile speciale de muncă.Nu toți angajații din minerit și sectorul energetic au beneficiat de decizii de pensionare corespunzătoare sau chiar le-au fost respinse dosarele. Unii au primit asistență juridică prin mijlocirea sindicatelor și au câștigat. Acum trebuie să fie repuși în drepturi, după cum a precizat Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii.

Salariul minim european intră în vigoare de la 1 iulie

Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țările din Uniunea Europeană. Cel mai târziu ar trebui să intre în vigoare în 15 noiembrie. În România, salariul minim european intră în vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va crește de la 3300 lei brut la 3700 lei brut. În această vară va fi, așadar, atins obiectivul european care spune că cei mai săraci angajați trebuie să fie plătiți cu cel puțin jumătate din salariul mediu pe economie. Salariul minim european va fi introdus în acest an în România. Iar câștigul salarial mediu luat în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei. Ministerul Muncii deja lucrează la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea în legislația națională a Directivei europene privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

ACTUALITATE SOCIAL

Seniorii comunității din Bălești, tratați cu respect

Seniorii comunității din Bălești sunt tratați cu respect și demnitate de către autoritățile locale. Acestea nu ratează nicio ocazie pentru a le aduce vârstnicilor momente de relaxare, ajutându-i să își petrecă timpul liber într-o atmosferă prietenoasă și încurajatoare. Ca în fiecare an, vârstnicii din comuna Bălești au sărbătorit "Buna Vestire", la Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber din satul Cornești. „An de an, la data de 25 martie, are loc una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox și anume ,,Buna Vestire”.Anul acesta vârstnicii din comuna Bălești au sărbătorit această zi importantă la Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber din satul Cornești, alături de personalul centrului”, au scris autoritățile locale din Bălești pe pagina de facebook. Alina Dodenciu

Acasa Recente Radio Emisiuni