Cod Deontologic al Jurnalistului la RadioAccent.ro

Preambul

La RadioAccent.ro, ne angajăm să respectăm cele mai înalte standarde de integritate și profesionalism în jurnalism. Acest cod deontologic este destinat să ghideze activitatea redacțională, asigurând că toate informațiile difuzate sunt tratate cu responsabilitate și respect față de publicul nostru.

Articolul 1: Adevărul și exactitatea informațiilor

 1. Jurnaliștii RadioAccent.ro sunt datori să caute adevărul și să se străduiască să prezinte informații exacte și verificate.
 2. Este esențial să corectăm orice eroare imediat ce este identificată și să oferim dreptul la replică când este necesar.

Articolul 2: Independența editorială

 1. Jurnaliștii noștri își păstrează independența editorială și nu permit ca interesele externe sau personale să influențeze conținutul informativ.
 2. Evităm conflictele de interese și ne asigurăm că sponsorizările sau parteneriatele comerciale nu afectează integritatea conținutului nostru editorial.

Articolul 3: Respectul față de surse și subiecți

 1. Protejăm sursele confidențiale și respectăm promisiunile făcute acestora.
 2. Abordăm subiecții știrilor cu respect și compasiune, ținând cont de impactul pe care publicarea informațiilor le poate avea asupra lor.

Articolul 4: Evitarea discriminării

 1. Ne angajăm să evităm stereotipurile și să nu promovăm discriminarea pe bază de rasă, sex, vârstă, religie, naționalitate, orientare sexuală sau orice altă formă de discriminare.
 2. Diversitatea și incluziunea sunt esențiale în raportarea noastră.

Articolul 5: Transparența și onestitatea

 1. Suntem transparenți cu privire la metodele noastre și deschiși în comunicarea procesului editorial.
 2. Jurnaliștii trebuie să-și dezvăluie afilierile sau interesele

  Articolul 6: Responsabilitatea socială

  1. Înțelegem impactul pe care media îl are asupra societății și ne asumăm responsabilitatea pentru promovarea unei informări corecte și echilibrate.
  2. Ne străduim să contribuim la binele public și să fortificăm încrederea publicului în mass-media.
 3. Concluzie

  Prin aderarea la acest cod, jurnaliștii RadioAccent.ro se angajează să-și onoreze profesia cu integritate și să deservească interesele publicului cu cea mai mare responsabilitate și respect. Încălcările acestui cod vor fi tratate cu seriozitate și pot duce la măsuri disciplinare corespunzătoare.

Acasa Recente Radio Emisiuni