Wednesday, February 28, 2024

Adresa:  str. Calea București, nr.64, et.1

e-mail:  [email protected]

Telefon Secretariat: 0371.411.787

Departament Marketing: 0770.395.509

DATE SOCIETATE: S.C. UNDA MEDIA S.R.L.

➤ Persoana juridica romana, constituita conform legii ca societate cu raspundere limitata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J18/261/2006, CUI 18575664

➤ Sediul social: Târgu Jiu, str. Calea București, nr.64, et.1

➤ Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social:

  • Nicolae Băloi  – 95%
  • Angelica Băloi – 5%

➤ Numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială
Nicolae Băloi – Administrator

➤ Titular al licentei  audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea “Radio Accent”.

➤ Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica si a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct si eficient:
e-mail: [email protected]
Telefon: 0371.411.787
Website: www.radioaccent.ro

➤ Organismul de reglementare competent:
Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)

Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti

Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; site web: www.cna.ro