Cursanţii care vor fi înmatriculaţi la calificarea profesională „Tehnician Termoenergetician” organizată în cadrul Colegiului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu vor fi selectaţi în vederea participării la activităţile proiectului

0
499

Colegiul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – unitate de învăţământ preuniversitar terţiar de stat (colegiu pentru învăţământ postliceal) a UCB Târgu-Jiu – organizează cursuri de zi în cadrul programului de formare pentru profesia „Tehnician Termoenergetician”.
Calificarea profesională din domeniul Energetic este autorizată să funcţioneze de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, începând cu anul şcolar 2019-2020, cu o clasă (25 de cursanţi). Durata studiilor este de un an şi jumătate.
Astfel, în perioada 26.08.2019 – 03.09.2019, Colegiul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de admitere pe baza dosarelor de înscriere care pot fi depuse la sediul UCB Târgu-Jiu din str. Griviţei, nr.1 (telefon: 0253223188; e-mail: [email protected]).
Dosarul de înscriere trebuie să conţină:
1. Fişa tip de înscriere pentru concurs cu toate rubricile completate corect;
2. Certificat / Adeverința de absolvire a liceului, copie conform cu originalul;
3. Foaie matricolă liceu, copie conform cu originalul;
4. Certificatul de naştere, copie conform cu originalul; iar dacă este cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească);
5. Copie CI;
6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională din centrele universitare unde vor susţine concursul de admitere (şi nu din judeţul de domiciliu). În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională din Anexa 1 la Ordinul M.S. nr. 39/2000. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
7. 2 fotografii tip buletin;
8. Adeverinţă pentru candidaţii care provin din centrele de plasament sau plasament familial;
9. Recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice înregistrate legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor, semnată și ștampilată, pentru candidații din etnia rromă;
10. Chitanța justificativă privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere și procesare dosar;
11. Dosar plic.
Admiterea în anul I se va face pe baza dosarului de înscriere, iar repartizarea în ordinea mediei anilor de liceu.

Cursanţii care vor fi înmatriculaţi la calificarea profesională „Tehnician Termoenergetician” organizată în cadrul Colegiului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu vor fi selectaţi în vederea participării la activităţile proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU/320/6/21/121030.

Astfel, toţi cei 25 de cursanţi care vor fi înmatriculați în învățământul terțiar non-universitar tehnic, la programul „Tehnician Termoenergetician” dezvoltat în proiect și furnizat de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, cu domiciliul sau reședința în una din cele două regiuni mai puțin dezvoltate ale României selectate în proiect pentru această acțiune (Vest și Sud – Vest), care au finalizat cel puțin studii de nivel liceal, fără să fi promovat probele examenului de bacalaureat vor face parte din grupul țintă eligibil al proiectului.
Aşadar, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – prin implementarea proiectului – vine în întâmpinarea absolvenţilor de liceu care nu au absolvit bacalaureatul şi pune la dispoziţia acestora 25 de locuri fără taxă de şcolarizare. Dintre acestea, 10 locuri se adresează celor care fac parte din categorii defavorizate (ex.: romi, domiciliați în mediul rural, cu CES etc.). Cursanții din categoriile defavorizate vor primi pentru 12 luni, bursă lunară în cuantum de 300 lei.
Cei 25 de cursanţi care vor fi declaraţi eligibili vor putea participa şi la următoarele acțiuni: – Stagii naționale de bune practici; – Sesiune de consiliere pentru carieră; – Sesiuni de consiliere pentru dezvoltarea tehnicilor de învățare; – Workshop-ul angajatorului; – Cursuri magistrale ale personalităților Doctori honoris din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

În demersul de dezvoltare curriculară şi implementare a programului de formare pentru profesia „Tehnician Termoenergetician” va fi implicat personal didactic titular al UCB Târgu-Jiu, pregătit prin programul postuniversitar de perfecționare profesională dezvoltat tot prin intermediul acestui proiect: Problem Based Learning (PBL) pentru învăţământul universitar – program acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care se urmăreşte dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților.
Cele 18 cadre didactice care vor preda în cadrul specializării „Tehnician Termoenergetician” au parcurs primele două module ale programului de perfecţionare în perioada 08-19.07.2019, urmând ca în perioada 02-13.09.2019 să se desfăşoare următoarele două module.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are calitatea de partener – P1, alături de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa – P2, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – P3, beneficiar fiind Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.